Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Ex Libris Díj Virág Lászlónak Kárpátalján

Ex Libris Díjban részesül Kárpátaljáról Virág László - a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Gubcsi Lajos Ex Libris Díját A Magyar Művészetért Díjrendszer június 4-i budapesti gáláján nyújtjuk át. Alábbiakban közöljük Virág László életrajzát és a szövetség tevékenységét - bővebben pedig tájékozódhatnak a sokszínű munkáról a www.kmvsz.org.ua nevű honlapon:

Virág László: szül.: 1954.01.01., anyja neve: Jeney Irén
Családi állapota: házas, négy gyermek édesapja
Állampolgársága: magyar-ukrán
Telefon: +380977444455
E-mail: kmvsz.elnok@gmail.com
Képzettségek, végzettségek
1978. Villamossági mérnök, Ungvári Állami Egyetem, 3 évfolyam
1972. Elektrotechnikus, Nagyszőlősi Politechnikum, technikum
1968. Tiszabökényi Általános Iskola

Munkatapasztalatok
2000 WIMARK kft., tulajdonos, igazgató
1992-2000 Pálma kisvállalat, igazgató
1986-1992 Komszomol Kolhoz, Nevetlenfalu, üzemvezető
1982-1986 Határőr Agrárcég Kolhoz, Péterfalva, elektromérnök

Egyéb készségek

Magyar, orosz, ukrán felsőfokú nyelvtudás
Francia alapfok
Társadalmi tevékenység
1997-jelenleg is A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító elnöke
1992 - jelenleg is A KMKSZ megyei választmányának tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ alapító tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ péterfalvi alapszervezetének elnöke
2002-2010; 2015-jelenleg is A Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő civil szervezet. Alapítója és jelenlegi
elnöke Virág László, aki 1997-ben 106 vállalkozóval hívta életre a Szövetséget.
A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait. Jogot formál gazdasági kapcsolatok létesítésére, hozzá hasonló belföldi és külföldi szervezetekkel.
Feladatai közé tartozik munkahelyek teremtése, szakemberképzés, szakmai konferenciák,
üzletember találkozók szervezése, a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése, információs központ létrehozása, a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése, pénzügyi alap létrehozása.
Jelenleg folyamatban van a nagysikerű SIKERKÉPZÉS sorozat, melynek keretein belül a vállalkozók marketing, üzleti kapcsolatépítés és üzleti tervezés témakörben kapnak a
gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket. A képzéssorozaton több száz vállalkozó vett már
részt.
A Szövetség részese volt az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési terv kidolgozásának, valamint az ezzel kapcsolatos pályázat előértékeléséhez is szakembereket biztosít. Aktív segítséget nyújt tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben.
A KMVSZ legfontosabb eseménye a Turul Expo Nemzetközi Termékkiállítás és Vásár, melyen évről évre több kis- és középvállalkozó, termelő, kézműves mutatja be termékeit
magas színvonalon. Az eseményre hagyományosan az aktuális év júliusának közepéhez legközelebb eső szombatján kerül sor, Tiszapéterfalván. Az idei évre tervezett expo különösen fontos a Szövetség számára, hiszen fennállásának 20 éves évfordulóját a teljes tagságot érintve ezen az eseményen tudja méltó módon megünnepelni.
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége lefedi egész Kárpátalját. A történelmi vármegyék felosztása alapján a teljes tagság három régióra különíthető el: beregi, ungi és
máramaros-ugocsai.
A régiós felosztáson túl a szövetségben szakbizottságok működnek, a vállalkozások specifikumának megfelelő hatékonyabb munkavégzés céljából, a következő felosztás szerint: ellenőrző, etikai, turisztikai és ökológiai, növénytermesztési, állattenyésztési, ipari és
kereskedelmi.

A vállalkozók tevékenységi körönkénti bontásban szakmai tagozatokat hoznak létre. Jelenleg a KMVSZ keretein belül sikeresen működik a Méhész, a Kézműves, a Borászati és az idei év márciusában alakult Szépségipari Tagozat.
A Szövetség az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Virág László elnöki tevékenysége átfogja az egész szövetség munkáját. Az ő irányításával és közbenjárásával valósulnak meg a tervek és célkitűzések. Tizenhat fős elnökséget irányít sikeresen, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint hogy húsz év alatt a Szövetség tagsága több mint ezer főre bővült.
A Szövetség diplomatájaként kiválóan jár közben a gazdák és vállalkozók érdekében. Részt vállaltunk a Zöld Program nevű akcióban is, komoly vetőmag és műtrágya-támogatáshoz juttatva a földműveseket. Számos üzemrészleg létrejöttét segítettük, amelyekben, a téli hónapokban keresethez jutott a falusi lakosság. Közben egységes szervezetbe tömörítettük a kárpátaljai magyar gazdálkodókat és vállalkozókat. Rendszeresen szerveztünk tanulmányi utakat Magyarországra és a környező országokba. Tevékenységünk egyik fő vezérfonala – a kárpátaljai gazdaság bevezetése az egységes Kárpát-medencei gazdaságba. Meggyőződésünk, hogy ez jó út a biztos megélhetés felé, és honfitársaink helyben maradásához. Az utóbbi évek eredményei bizonyítják, hogy szövetségünk jó úton halad, aminek ékes bizonyítéka a tagság folyamatos gyarapodása

További hírek

GALÁNTÁN OLYAN DÍJÁTADÓ ÜNNEPET SZERVEZTEK A Magyar Művészetért díjai, 41. gálánk számára, amely párját ritkítja azon mintegy 40 ünnep között, amelyet a határon túl szerveztünk az elmúlt 31 évben. Hálám a szervezőknek és a díjazottaknak!

https://mail.google.com/mail/u/0/…

https://mail.google.com/mail/u/0/…

Mindent kifejez az egyik nagyszerű díjazott, Jégh Izabella köszöntő beszéde:

„Hiszem és remélem, hogy aki küzd, annak pártfogói mindig magasabb hatalmak.
Nem hagyják elesni, vagy ha el is esik: ott teremnek mindjárt s rögtön felemelik.
És szárnyakat adnak csüggedő lelkének, hogy higgyen, reméljen… hiszek és remélek!“

Írja Pósa Lajos költő 
(Nyomorhoz című verse!)

Díj alapító Elnök Úr! 
Európai - parlamenti Képviselő Úr! 
Elnök Urak! 
Hölgyeim és Uraim, kedves csemadokosok!

Mi hittünk és reméltünk, ezért vagyunk még mindig itt! Ezért tudtunk és tudunk időtálló értékeket létrehozni, mert a Teremtő az, aki estünkből felemel, mellettünk áll és égi édesanyánk, akinek első királyunk, Szent István országunkat felajánlotta, óv és vigyázza lépteink.

Biztos vagyok benne, hogy mi, akiket e nagy megtiszteltetés ért, hogy az Ex libirs díj alapítójától vehettük át az elismerést, valamennyien érezzük, hogy munkánk csupán szélmalomharc lenne a sok-sok önfeláldozó munkatárs és az égiek segítsége nélkül.

Ez az elismerés általunk mindazoknak szól, akik tettek és akik tesznek annak érdekében, hogy anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink tovább éljenek. S nem csak a kultúra területén teszik, hanem a köz érdekében, vagy éppen egyházközösségekben munkálkodnak. Ez az elismerés egyben kötelez is bennünket! Kötelez hűnek maradni hitünkhöz, nyelvünkhöz, örökségünkhöz és tovább adni az utánunk jövőknek.

Mi csemadokosok tudjuk, hogy természetünk vas-tulajdonság: magas szilárdságú, rugalmas, szívós, jól mágnesező. Sőt, ha mágneses tere megszűnik vonzása azon túl is megmarad és még mindig képes másokat vonzani.

Szívós, mert az élet és a különböző politikai erők támasztotta buktatók ellenére is VAGYUNK.

Rugalmas, mert minden történelmi és politikai helyzetre rugalmasan reagáltunk. 
És szilárd, mert elhatározásunkat, hogy szülőföldünkön magyarként akarunk élni és érvényesülni nem ingathatta és nem ingathatja meg semmi sem. 
Ha nem így lett volna és nem így lenne, akkor most nem készülhetnénk arra, hogy a jövő év márciusában méltóképpen emlékezzünk majd meg Szövetségünk 70. évfordulójáról.

Szent II. János Pál szavaival élve: „Az emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, melyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre.“

S azt már én teszem hozzá, hogy érzésem szerint ezek a gondolatok jellemzik a Csemadok-tagokat, mert a csemadok-munkát csak végtelen szeretettel, alázattal és hangyaszorgalommal lehet végezni.

A díjazottak nevében mondok köszönetet a díj alapítójának és mondok köszönetet azoknak, akik bennünket érdemesnek találtak arra, hogy ma itt állhattunk és a díjat, amely nem csak a miénk, átvehettük.

Köszönöm, hogy meghallgattak.


Rólam...
Wikipédián ezen webcímen vagyok megtalálható
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dr._Gubcsi_Lajos
Köszönöm mindenki figyelmét most és mindörökké
(a fotó olyan régi első gyermekemmel, Anikóval, valamikor 1973-ból, hogy keveredik benne a Beatles- és Rolling Stones-hatás - pedig én az előző mellett döntöttem)
Gyermekemet pedig láthatóan a nemrégen hozott törvény már akkor is, előre kötelezte arra, hogy gondoskodjon szülőjéről.)

Fel, fel, Üdv, Felvidék!
Közeledünk a nagy gálához: okt. 4-n Galántán tartjuk A Magyar Művészetért 41. gáláját, amelyen 18 Ex Libris Díjat adományozunk - külön köszönetem Mézes Rudolfnak a profi előkészítésért: Az alábbiaknak nyújtjuk át:

Baranyay Alajos, Zsigárd
Borsányi Gyula, Pered
Botka Ferenc, Vágsellye
Hrbácsek-Noszek Magdolna, Nagymácséd
Hrubík Béla, Ipolynyék
Jégh Izabella, Pozsonypüspöki
Stirber Lajos, Komárom
Takács Zsuzsanna, Gúta
Török Alfréd, Léva
Vígh Sándor, Diószeg

Csemadok Deáki Alapszervezete
Csemadok Felsőszeli Alapszervezete
Csemadok Galántai Alapszervezete
Csemadok Nagyfödémesi Alapszervezete
Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete
Csemadok Szenci Alapszervezete
Csemadok Vízkeleti Alapszervezete
Terra Hírújság

Az ünnepség második részében mutatják be Csáky Pá Hit és hűség című színművét.


Hogy szép legyen a reggel: elképesztő zene és zenészek. S megemlítem, hogy Salamon Bajának Ex Libris Díjunkat, Balogh Kálmánnak Kodály-emlékdíjunkat adományoztuk a későbbi években

 https://www.facebook.com/kalmanbalogh/videos/2383682141649016/UzpfSTYzNDYxNzI2OTk3ODg5NToxOTIwMjAzMjQxNDIwMjg1/


HIHETETLEN! AHOL MI MAGYAROK VAGYUNK MAGA A VILÁGCSÚCS(ok halmaza)!
Mónus József csaknem 9ö0 méterre lőtte a nyílvesszőt.
Világcsúcsot döntött felesége is
És fia is,László
És tanítványa is, Prokaj Kiara
Laci és Kiara most júniusban vette át Ex Libris Díjunkat, Farkas pedig (Mónus József, A Mester) 2015-ben (ld yuutube-tudósításunkat - 
Mónus József portré
https://www.youtube.com/watch?v=4UZ-WEmbpMg&t=190s
A tudósítás a mostani csúcsokról: https://index.hu/…/…/09/04/monus_jozsef_uj_ijasz_vilagcsucs/

Mindent, de mindent egybevetve - ez a lényeg.

Őszintén szólva nem is tudom, ki ő a sok közül, de az enyém...