Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
Ex Libris Díj Virág Lászlónak Kárpátalján

Ex Libris Díjban részesül Kárpátaljáról Virág László - a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Gubcsi Lajos Ex Libris Díját A Magyar Művészetért Díjrendszer június 4-i budapesti gáláján nyújtjuk át. Alábbiakban közöljük Virág László életrajzát és a szövetség tevékenységét - bővebben pedig tájékozódhatnak a sokszínű munkáról a www.kmvsz.org.ua nevű honlapon:

Virág László: szül.: 1954.01.01., anyja neve: Jeney Irén
Családi állapota: házas, négy gyermek édesapja
Állampolgársága: magyar-ukrán
Telefon: +380977444455
E-mail: kmvsz.elnok@gmail.com
Képzettségek, végzettségek
1978. Villamossági mérnök, Ungvári Állami Egyetem, 3 évfolyam
1972. Elektrotechnikus, Nagyszőlősi Politechnikum, technikum
1968. Tiszabökényi Általános Iskola

Munkatapasztalatok
2000 WIMARK kft., tulajdonos, igazgató
1992-2000 Pálma kisvállalat, igazgató
1986-1992 Komszomol Kolhoz, Nevetlenfalu, üzemvezető
1982-1986 Határőr Agrárcég Kolhoz, Péterfalva, elektromérnök

Egyéb készségek

Magyar, orosz, ukrán felsőfokú nyelvtudás
Francia alapfok
Társadalmi tevékenység
1997-jelenleg is A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító elnöke
1992 - jelenleg is A KMKSZ megyei választmányának tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ alapító tagja
1989- jelenleg is A KMKSZ péterfalvi alapszervezetének elnöke
2002-2010; 2015-jelenleg is A Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő civil szervezet. Alapítója és jelenlegi
elnöke Virág László, aki 1997-ben 106 vállalkozóval hívta életre a Szövetséget.
A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait. Jogot formál gazdasági kapcsolatok létesítésére, hozzá hasonló belföldi és külföldi szervezetekkel.
Feladatai közé tartozik munkahelyek teremtése, szakemberképzés, szakmai konferenciák,
üzletember találkozók szervezése, a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése, információs központ létrehozása, a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése, pénzügyi alap létrehozása.
Jelenleg folyamatban van a nagysikerű SIKERKÉPZÉS sorozat, melynek keretein belül a vállalkozók marketing, üzleti kapcsolatépítés és üzleti tervezés témakörben kapnak a
gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket. A képzéssorozaton több száz vállalkozó vett már
részt.
A Szövetség részese volt az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési terv kidolgozásának, valamint az ezzel kapcsolatos pályázat előértékeléséhez is szakembereket biztosít. Aktív segítséget nyújt tagjainak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben.
A KMVSZ legfontosabb eseménye a Turul Expo Nemzetközi Termékkiállítás és Vásár, melyen évről évre több kis- és középvállalkozó, termelő, kézműves mutatja be termékeit
magas színvonalon. Az eseményre hagyományosan az aktuális év júliusának közepéhez legközelebb eső szombatján kerül sor, Tiszapéterfalván. Az idei évre tervezett expo különösen fontos a Szövetség számára, hiszen fennállásának 20 éves évfordulóját a teljes tagságot érintve ezen az eseményen tudja méltó módon megünnepelni.
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége lefedi egész Kárpátalját. A történelmi vármegyék felosztása alapján a teljes tagság három régióra különíthető el: beregi, ungi és
máramaros-ugocsai.
A régiós felosztáson túl a szövetségben szakbizottságok működnek, a vállalkozások specifikumának megfelelő hatékonyabb munkavégzés céljából, a következő felosztás szerint: ellenőrző, etikai, turisztikai és ökológiai, növénytermesztési, állattenyésztési, ipari és
kereskedelmi.

A vállalkozók tevékenységi körönkénti bontásban szakmai tagozatokat hoznak létre. Jelenleg a KMVSZ keretein belül sikeresen működik a Méhész, a Kézműves, a Borászati és az idei év márciusában alakult Szépségipari Tagozat.
A Szövetség az idei évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Virág László elnöki tevékenysége átfogja az egész szövetség munkáját. Az ő irányításával és közbenjárásával valósulnak meg a tervek és célkitűzések. Tizenhat fős elnökséget irányít sikeresen, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint hogy húsz év alatt a Szövetség tagsága több mint ezer főre bővült.
A Szövetség diplomatájaként kiválóan jár közben a gazdák és vállalkozók érdekében. Részt vállaltunk a Zöld Program nevű akcióban is, komoly vetőmag és műtrágya-támogatáshoz juttatva a földműveseket. Számos üzemrészleg létrejöttét segítettük, amelyekben, a téli hónapokban keresethez jutott a falusi lakosság. Közben egységes szervezetbe tömörítettük a kárpátaljai magyar gazdálkodókat és vállalkozókat. Rendszeresen szerveztünk tanulmányi utakat Magyarországra és a környező országokba. Tevékenységünk egyik fő vezérfonala – a kárpátaljai gazdaság bevezetése az egységes Kárpát-medencei gazdaságba. Meggyőződésünk, hogy ez jó út a biztos megélhetés felé, és honfitársaink helyben maradásához. Az utóbbi évek eredményei bizonyítják, hogy szövetségünk jó úton halad, aminek ékes bizonyítéka a tagság folyamatos gyarapodása

További hírek
ÍGY, E PORTRÉFELVÉTELLEL TISZTELGÜNK - SZERETETTEL ÉS FENNTARTÁS NÉLKÜL - LOVAS ISTVÁNNAK, SAJÁT A SZAVAIVAL:
Lovas István úgy ment el, hogy itt maradt.
Most először tesszük közzé azt a tiszta önvallomást, amelyet Gubcsi Lajos Ex Libris Díjának átvételekor fogalmazott meg 2015 végén. Ilyen volt, ilyen egyszerű és tiszta - és nagyon bátor, mert nem ismerte a félelem kereteit. Önvallomás Lovas Istvántól - melyet halála után két nappal és végtelen tisztelettel közlünk most - a filmet Nádorfi Lajos készítette anno, a díjátadó ünnepségen. Istvánt sokszor ütötték meg méltatlanul és gazul, de ő a boldogságáról beszél.

https://youtu.be/b5zc6MHCVz0

 Képtalálat a következőre: „lovas istván”


Énekkel köszönti a gála résztvevőit, íme:

https://youtu.be/aA736fEmens

 


A földi és az égi lovas

LOVAS PISTA-
"Lovas István azt írja Ungár Péternek, hogy nem ő, Lovas István írta az obszcén szavakat Ungárnak, Lovas így fogalmaz: meghekkelték az e-mailemet és a nevemben olyan obszcén szöveggel küldtek Önnek üzeneteket, amelyeket nem én írtam,
Hiszek neki."

Tegnapelőtt írtam a fenti sorokat Lovas István vétlensége mellett érvelve. Tegnap meghalt. Okát még nem tudom. Ő is Ex Libris Díjat kapott tőlünk, 2015-ben. Meghallgattuk és rögzítettük ott tett vallomását. Ars poetica volt. Nagy meglepetést kelt majd, ha közzétesszük. Mert nem csak a harcost látják meg benne, hanem egy hozzánk, mindnyájukhoz nagyon közeli embert. Egy esendő, szeretetre vágyó kurucot, aki nem teszi le a kardot a Majtényi síkon és nem köt békét Szatmárnál.

Most már az égi lovas.


Trianon napjára időzítettük a 25 díj átadását szerte a Kárpát-medencében élő-alkotó kiváló magyaroknak, valamint a Meghalt, mert magyar - Az ártatlan áldozatok bennünk élnek nevű emlékmű felavatását.
Ezzel A Magyar Művészetért ezen a 40. gálán eljutott eddigi csúcspontjára. 31 év alatt több, mint 1300 díj átadása - a szoborkertben 12 köztéri méretű szobor, az Élőtárlat, és a céljaiban a mostani közgyűlésen megerősített Magyar Művészek Köre Egyesület.
Néhány emblematikus fotó a gáláról, szoboravatásról - és nagyon köszönöm az eddigi figyelmet, Gubcsi Lajos

A képeken: Zrínyi Ilona-díj Sándor Krisztinának és Ex Libris Díj Kacsó Hanga Borbálának és a Székely Dalegyletnek, Böjte Csaba és Kusztos Tibor megáldja a díjazottakat, a Meghalt... emlékmű szobrai - Melocco, Györfi alkotásai, Kő Pál örökmécsese -, Csáky Pál koszorújának elhelyezése 8 további koszorú mellé.

 Tischler Zoltán fotóriporter felvételei - mint minden, a gáláról közölt és közlendő fotó!


4000!
4000! Éppen e percben!
Négyezer olvasóm töltötte le a 
Gubcsi Lajos Jut eszembe - Ami kimaradt 
című könyvemet, köszönöm, Barátaim!
http://mek.oszk.hu/12500/12529/
(a fotó a könyv 11. oldaláról: amikor még nálunk, a szoborkertünkben állt Márton Áron püspök szobra - mellette Hegedűs Endre néhai református püspök beszélgetett az alkotó szobrásszal, Bocskai Vincével 2007-ben