Gubcsi Lajos
Hírek A MM Élőtárlata Albumok Díjak Gálák Gubcsi Lajos életrajza - A MM Laudációk Mecenatúra MM-díjazottak Hangoskönyvtár
MI JÁR A...?
MI JÁR A FEJEDBEN?, kérdi a Facebook a nyitó oldalamon. Válaszom most éppen ez (egyébként meg is jelentetem e sorokat készülő új könyvemben, a Július - havi ciklus: Öreg szem című könyvemben..
Mohács felé közeledünk, az 500. évfordulóhoz 2026-ban. Mint egy térdre vágott pálca, úgy tört akkor ketté 1100 évünk éppen a közepén. Egy nagy, erős ország szakadt meg és szét. Azóta is nyögjük következményeit. 2026-ban meg fog jelenni a Tánc a pokol tornácán című könyvem digitális változata az Országos Széchényi Könyvtárban. Arról a pokoli 13 évről, ami a Dózsa-polgárháború véráradatától Mohácsig, a kivérzésig vezetett.
2021 nyarán levelet írtam ennek kapcsán SZÉKELYFÖLDRE, a székelység eltökélt képviselőjének, Borsos Gézának Gyergyóba. Ezekkel a sorokkal szeretném zárni ezt a csaknem egy évtizede tartó havi ciklus-sorozatot. Kétségeim őszinték, mélyek, s bánt, hogy nem tudok biztosabbat mondani:
Csak végszó, s nem a vég szava.
"Igen, égünk a fájdalomtól, és nem tudjuk, hogyan volt lehetséges Mohács és az oda vezető út....
Egyrészt be vagyunk ide ékelve egyedül ellenséges érzületű mindenféle népek és nagyhatalmi érdekek közé. Ezen belül a germánokat - a régi frankokat, az osztrákok, bajorok őseit és utódait - zavarja, hogy ők mindig sajátjuknak képzelték el Pannóniát, a nyugati részt, mintha az lenne az ő gyepűjük. Emiatt túl hamar kerültünk fogságba, mint nemzet, erről szól a könyvem főleg.
Másrészt szívós nép vagyunk, hallgatag küzdelemre is képesek bármilyen mértékben - főleg elviselni mindent -, de nem vagyunk okosak. Az okos ember, nép és vezetői tudnak jó szövetséget kötni, és nem hull sokirányú árulás-sorozatokba a kompromisszum, megmarad a nagy és fő érdek. Nálunk ez sokszor elhullott, éppen, mert nem vagyunk számító érdek-nép, számolni sem szeretünk. Tűrünk, ha kell, áldozunk, de nincs végletesen tiszta nemzeti stratégiánk. Erről is szól a könyv.
Harmadrészt: a kettőből ered, hogy mindig könnyű volt kívülről belső árulókat találni, és máris kétfelé húzott a nép, a nemzet, az ország, a vezetésre hivatott rétege. Idegen érdekek szolgálói uralkodtak az elmúlt fél évezredben. Ez a fájdalom is jelen van a könyvemben.
Negyedrészt: ha a fenti három igaz, akkor nyilvánvaló, hogy eleve képtelenség volt áthidalni azt az iszonyatot, amit történetesen és speciálisan az egész 20. század ránk mért. Könyvemet érdemes végig olvasni. Túl hosszú az első, az 1514-es rész, de ott felvonul minden szereplő, aki majd "elhurcol" bennünket Mohácsig - ahonnan már nincs visszaút.
Nem állítom, hogy van benne optimista kicsengés, pedig az volna jellemző rám, utamra, egész életfelfogásomra. DE nem találtam indokot az optimista következtetésre.
Célom más volt: a történelem e kulcsidőszakát úgy bemutatni, hogy legalább lehessen azon gondolkodni: mi vezetett oda, és hogyan lehet megoldásokat keresni egy olyan helyzetben, amikor szinte nem is lehet, mert minden ellenünk determinált.
És itt mégis megjön az én optimizmusom, bár a könyvben ez már nincs benne: mégpedig az, hogy nemzeti és egyéni meggyőződésünket soha nem adhatjuk fel. Itt persze síkos az út: kinek a nemzeti meggyőződése az érvényes. Enyém, tiéd, övé, miénk...? S elindul az útvesztő, amelyből őszintén szólva csak személyes erőfeszítéseinkkel tudunk kijönni. S ha túl sokan akarjuk ugyanúgy, s ehhez véletlenül, bizonyos korszakokban vezetők is társulnak, akkor lehet, kialakulhat olyan következmény, hogy nyerésre áll a nemzet.
Fordítva nem működik. Senki nem mondhatja magáról, hogy nyerő helyzetbe hozza majd nemzetét, mert neki erre megvan az elképzelése. Hordószónokok, váteszek lázálma ez.
Vagyis egyéni tisztességből és alkotó erőből, az erre épülő családi összetartozásból, és sok-sok család, közösség történelmi folyamatokban kialakuló együttes tetteiből teremtődnek meg a feltételek ahhoz, hogy világosabban körvonalazódjon az út, és annak sikere. Nincsenek mindent megoldó hősök. Csak olyanok lehetnek, akiknek van érzékük a mélyben lappangó nemzeti érzések, érdekek, vágyak és célok felismerésére, megfogalmazására, és alkalmanként éppen őket bízza meg a sors, ha egyébként méltóak rá. Ha nem, akkor elsöpri őket is a törvény: egy nemzetet sikerre vezetni csak a nemzettel együtt, annak átfogó érdekeit szolgálva lehet.”
A képen a Honvéd Filharmonikusok a Himnusz előadására készülnek köszöntő szavaimmal.Lehet, hogy egy kép erről: 8 ember, álló emberek, emberek hangszerrel és belső tér
További hírek

Gubcsi Lajos - 75

ÖNÉLETRAJZ

Név: Gubcsi Lajos PhD

Szül: 1948. június 7. Kiskunfélegyháza

1970 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Szak, közgazdász diploma, angol, német és orosz felsőfokú nyelvvizsga. 1971 egyetemi doktori disszertáció nemzetközi pénzügyekből, 1973 MÚOSZ újságíró diploma, 1978 MTA Közgazdaságtudományok kandidátusa, nemzetközi pénzügyek témában, 1986 címzetes egyetemi docens.

1970-74 a Magyar Rádió, majd 1974-80 a Magyar Tv szerkesztő-műsorvezetője, 1980-83 az Akadémiai Nyomda ált. igazgatóhelyettes, 1983 a kiadó és a nyomda igazgatója, 1984-89 a Magyar Ifjúság c. hetilap főszerkesztője.

1990-1996 a G+L Pénzügyi Kft. ügyvezetője, 1994-97 A Magyar Művészetért Kht. ügyvezetője, 1997-2007 a GL-4 pénzügyi-marketing tanácsadó kft ügyvezetője

2007-2010 A Magyar Művészetért Kft. ügyvezetője, 2010-2011 a HM Zrínyi Kft. ügyvezetője, 2011- G Marketing & Média Kft. ügyvezetője.

1987 óta A Magyar Művészetért Díj, majd Díjrendszer alapító elnöke. A díjrendszerhez 16 különféle díj tartozik, „zászlóshajójuk A Magyar Művészetért Díj, amelyből eddig 370 díjat adtak át a művészetek valamennyi ágában az itthon, a Kárpát-medencében, a nagyvilágban. Mellette létrehoztak további 15 díjat, s így 9összesen kb. 1550 díjat adtak át eddig. 2022-ben a 35. évfordulón tartották a 45. jubileumi díjátadó gálát.
2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia pártoló tagja, 2011 óta a Magyar Atlanti Tanács tagja.

 

Alapított közéleti szervezetei, díjai:

1970- Studium Generale alapító elnöke a Közgazdasági Egyetemen

1973-78 Országos Előadói Iroda

1980 – Fiatal Közgazdászok Országos Szervezete alapító elnöke

1987-88 Maradj Köztünk! Alapítvány

1987-89 Magister Alapítvány

1987 A Magyar Művészetért Díj

1994 A Magyar Művészetért Közhasznú Társaság

-1996-ban megalapította a művészi ágak integrált, Vándorúton - A Magyar Művészetért Élőtárlata című kiállítását, tárlata vezető kortárs művészek mintegy 50 alkotásából áll

1997 Magyar Közgazdasági Társaság Kommunikáció Szakosztályának alapító elnöke

2002 Kossuth Lajos- és Széchényi Ferenc emlékszobor adományozása a közélet szereplőinek Herenddel közösen

2004 A Magyar Művészetért – Bubik István-díj

2005 A Summum Bonum Díj alapítója magyar orvosok elismerésére

2006 a Bartók Béla-emlékdíj létrehozása – a Herendi Porcelánmanufaktúrával közösen

2007 A Kodály Zoltán-emlékdíj alapítása Herenddel

2007 Árpád fejedelem díj alapítása Herenddel

2008 Mátyás király-díj alapítása Herenddel

2009 Petőfi Sándor-emlékdíj alapítása Herenddel

2009-2038 időszakra a Gubcsi Lajos Ex Libris Díj alapítása

2010- Magyar Művészek Köre Egyesület közhasznú szervezet alapító elnöke, 2023 óta A Magyar Művészetért Egyesület néven

2010 Széchenyi István-emlékdíj Herenddel

2010 Rákóczi Ferenc-díj alapítása Herenddel

2011 Liszt-emlékdíj alapítása Herenddel

2012 A Színész Díj alapítása Herenddel

2013 Zrínyi Ilona Díj alapítója Györfi Sándor szobrászművésszel

 

-2006-ban az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparknak ajándékozta az Őseink nevű szoborcsoportot, Györfi Sándor alkotását „Hun, magyar és kun őseink szeretett emlékére”.

-2007 őszén az Élet című szoborcsoportot ajándékozta a Székelyföldnek, „Hálával a magyar nemzet javára hozott ezeréves székely áldozatért”, Székelyudvarhely főterén áll. Melocco Miklós és Györfi Sándor alkotása..
-2007. június 13-án felavatta A Magyar Művészetért Szoborkertjét, annak történelmi szoborcsoportját: itt 2002 óta állítanak fel szobrokat, összesen 16 köztéri méretű szobrot. Külön fejezetet alkot a „Meghalt, mert magyar – Az ártatlan áldozatok bennünk élnek” 2018 óta.

 

- 2006 - a Kun Himnusz társszerzője, zene Szabados György

-2010 Az Ismét Vereckénél című Rákóczi rockballada (zene Benkő László) és a Kun Himnusz társszerzője (zene Szabados György)

-2014 – 1514 – Magyar pokol című Dózsa-opera librettójának írója (zene Ökrös Csaba)

 

KÖNYVEI: 80 könyv szerzője, ezen belül 10 könyv önálló szerkesztője. A 70-80-as években közgazdasági témákban (egy pénzügyi könyv németül is, a gazdasági reformokról angolul is), a 90-es évek közepétől a magyar kultúrával összefüggő művészettörténeti albumok, és saját lírai és prózai írásait tartalmazó szépirodalmi albumok szerzője. Sorozatba foglalta a Kárpát-medence magyarságát „Üzenet a végekről” címmel. Sok száz cikk, egyetemi, akadémiai, intézeti tanulmány szerzője a napi, heti- és havi lapokban. Szerkesztett művei közül kiemelkedik az „1000-1100 év a Kárpát-medencében” és „A hazáért mindhalálig” magyar és angol változata. Legújabb, 13 részes történelmi kisregény sorozata a „13 ördögi év – A máglyától Mohácsig 1514-1526”, illetve ezek összefoglaló kötete, egyben szerzői munkássága fő műve: „Tánc a pokol tornácán 1514-1526 (megj. 2020-26).

Valamennyi műve jelen van az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában.

 

1971-2011 között született 8 gyermekének az édesapja.

 

 

 


46. GÁLÁNK holnap Kiskunfélegyházán A Magyar Művészetért Díjrendszer ünnepén, PETŐFI FÖLDJÉN címmel.
-A Magyar Művészetért Díj:
Meister Éva színművész
Csoóri Sándor zeneművész
Csík János zeneművészt
Nagy Csaba tárogatóművész
Antal Imre és Ágnes zenész-énekes Székelyföld-Ausztria
-Ex Libris Díj:
Révész Csilla és Révész Tibor református lelkész házaspár, Felvidék-Zseliz
Werschitz Gyenizse Annamária etnográfus, kiskunkutató
Faltis Alexandra képzőművész, illusztrátor
Zetényi Csukás Ferenc történész, író
Baky Péter festőművész
Petőfi földjén - Gubcsi Lajos szerzői estje: lírájából és prózájából Schramek Géza színművész állított össze és ad elő válogatást.
Gubcsi Lajos Tánc a pokol tornácán c. Mohács-könyve tisztelet-példányainak átadása azoknak, akik szívükön viselik a Kiskunság, Félegyháza jó sorsát - felkonferálja Kállainé Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke.
Hajagos Gyula atya
Juhász István, a Nyugdíjas Klubok volt elnöke
Hideg István, a Petőfi Bajtársi Egyesület elnöke
Hideg János középiskolai tanár - Kossuth Iskola
Dr. Bánki Horváth Mihály középiskolai tanár - Közgazdasági Szakközépiskola
Szunyi Anikó intézményvezető - Platán Utcai Általános Iskola
Zakar Anita - a Smile rádió műsorvezetője, Félegyházi Közlöny
Szabó József birkózóedző
Olasz Anita, a helyi Tourinform Iroda vezetője
Csáki Béla ny. polgármester - Fülöpjakab, ny. polgármester

Csankovszki Tibor intézményvezető – Fülöpjakab

Füzesi Attila vállalkozó, a fülöpjakabi iskola mecénása

 No photo description available.

 

 


Trianon gyalázata
NEKÜNK MINDIG A MIÉNK MARAD - van, ami a szívé.
NÉZZÜK CSAK PONTOSAN TRIANON GYALÁZATÁT:
Magyarország Horvátország nélkül számított területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették.

A Felvidéket, a Kisalföld északi felét és a Kárpátalját Csehszlovákia, Erdélyt, az Alföld keleti peremét és Kelet-Bánátot Románi szerezte meg, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került, Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriáé lett, Lengyelország pedig északon Szepes és Árva vármegyéből kapott részeket.
A nagy rablás.

A Csíksomlyói Kegytemplomnak és a Búcsú tiszteletérre nyújtottuk át Mátyás király-díjunkat 2008-ban, a kegytemplomban tartott mise keretében Arthur atyának. 
Minden évben látjuk, hogy miért. Minden nap is látjuk, de főleg ilyenkor, a Pünkösdi Búcsú felemelő óráiban különösen szívhez szól az, amit Csíksomlyó jelent a magyaroknak.
A dÍj a herendi Mátyás-szobor és a vele járó Alapító Okirat volt.

Természetesen a sok nagyszerű Csoóri Sándor közül ezúttal a Muzsikás együttes egykori alapítójának, a nagy költő fiának, s persze a családi hagyomány szerint ő pedig a nagy apja (nem nagyapja, hanem nagy apja) az ugyancsak népzenész fiának, Csoóri Sándor "Sündinek", aki viszont nagy apja (v.ö. fentebb) a saját kis fiának, aki Csoóri Sándor. Mert a család egykor elhatározta, hogy 7 nemzetségen keresztül folytatja a Csoóri Sándor-sorozatot.
Szeretettel gratulálunk.
Ezúttal tehát fent jelzett nagyszerű népzenészünk, Csoóri Sándor (ld. fotókI számára ítéltük meg A Magyar Művészetért Díjat népművészet kategóriában.
Örömmel emlékeztetek rá, hogy a mi ugyanezen Csoóri Sanyink annak idejént, még a Muzsikás együttes tagjaként (első gálánkon, 1988-ban) már átvette e díjat közös elismerésként. S ugyanő 2013-ban részesült az Ex LibrIS Díjunkban is. Mint ahogyan fia. "Sündi" ugyanebben a díjban tavaly, a Trianon-gálánk keretében.
Nehéz volt követni? Annál inkább érdemes. Nagyszerű család-vonal.
A díjat egyik idei ünnepünkön nyújtjuk át, abban a sorban, amelyben már bejelentettük Nagy Csaba tárogatóművész, Meister Évi színművész és Antal Ágnes-Antal Imre énekes-zenész házaspár idén átadandó A Magyar Művészetért Díját - egyéb díjak sorában.

MA: LEGÚJABB KÖNYVEM
Gubcsi Lajos: Öreg szem (nem öregszem) - Július havi ciklus
A Költészet Napjára jelent meg legújabb könyvem ezen órákban, vers és próza együttese, a cím el is mond mindent. A kötet a Január-Július versciklusomban jelent meg, azaz minden hónapnak szántam egy tisztelgést külön kötetben, eddig tehát heten alkotják a sort.
A címoldalon Györfi Lajos: Feltámadás című szobra.
Érdekességként megjegyzem: minden a szemmel kezdődött. Első verskötetem éppen 25 éve jelent meg, Szem, fényvesztés (avagy szemfényvesztés?), a legutóbbi (legutolsó?) pedig azzal a bizonyos öreg szemmel.... A két látás között pedig éppen egy nagy emberöltő: egy negyedszázad.